Welsh Counties

CLICK ON A COUNTY TO ENTER ITS FORTIFIED SITES…..

 

Anglessey

Blaenau Gwent (Blaenau Gwent)

Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)

Caerphilly (Caerffili)

Cardiff (Caerdydd)

Carmarthenshire (Sir Gâr)

Ceredigion (Ceredigion)

City of Newport (Dinas Casnewydd)

Conwy (Conwy)

Denbighshire (Sir Ddinbych)

Dyfed

Flintshire (Sir y Fflint)

Gwynedd (Gwynedd)

Isle of Anglesey (Ynys Môn)

Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)

Monmouthshire (Sir Fynwy)

Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)

Pembrokeshire (Sir Penfro)

Powys (Powys)

Rhondda Cynon Taff (Rhondda Cynon Tâf)

Swansea (Abertawe)

Torfaen (Tor-faen)

Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)

Wrexham (Wrecsam)

error: Content is protected !!